Styrelsen

Styrelsen

Tallåskyrkans styrelse väljs på årsmötet, som hålls i oktober varje år. Styrelsens uppgift är att tillsammans med församlingsföreståndaren leda och planera församlingens verksamhet, arbeta med framtids- och utvecklingsfrågor, ansvara för församlingens ekonomi och fastigheter samt verkställa de beslut som tagits på församlings-  och årsmöten. Styrelsen är också arbetsgivare för församlingens anställda.

Styrelsen består av följande ledamöter: