Mötesplatser

Människan behöver platser där hon kan möta andra människor. Vi i Tallåskyrkan vill skapa sådana platser för människan. Utan mötesplatser blir människan ensam, isolerad och fattig. Till våra mötesplatser är du välkommen som du är, du behöver inte ha tro, klä dig på ett speciellt sätt. Du är välkommen.

Ibland har man frågor och funderingar som rör livet och då har vi mötesplatser där vi samtalar om detta. Ibland finns funderingar kring Gud och kristen tro och då finns det möjlighet att fundera tillsammans och kanske leta efter svar tillsammans.

Under denna flik ser du några mötesplatser som finns just nu. Vi är öppna för att skapa andra mötesplatser också om det finns intresse och tillräckligt många intressenter