Scout

Scout

Det är världens största idéburna ungdomsrörelse, grundad av Robert Baden-Powell 1907. Den är politiskt neutral och vill ge en social och personlig utveckling och en demokratisk uppfostran. Man arbetar efter metoden ”learning by doing” – att lära sig genom att göra. Man vill på så sätt utveckla ungdomars ansvarskänsla, laganda och att leva i naturen. Scoutrörelsen engagerar sig också i samhället tex. i miljön och kulturella skillnader. Alla ska ha samma möjligheter att vara med både handikappad, invandrare och flyktingar. Scouting utövas på många olika sätt, i Sverige är det mer som en fritidssysselsättning. Idag finns det 32 miljoner scouter i över 200 länder.

logga_equmeniascout

Här har vi olika aktiviteter både inne och ute. Som till exempel korvgrillning, spårning och tävlingar.
Vår scoutverksamhet är en del av Equmeniascout. Equmenia är Sveriges största
kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och
unga i Equmeniakyrkan.

Här finns en liten film om scout:https://player.vimeo.com/video/28926989