ge en gåva

Vi vill vara hela livets kyrka med en bred verksamhet för alla åldrar. Vi vill möta människor genom hela livet, i alla livssituationer och erbjuda en öppen och välkomnande gemenskap.

Tallåskyrkan i Edane uppbär inga bidrag från staten utan all verksamhet blir möjligt genom medlemmarnas och andras gåvor till församlingen. Detta kan till exempel ske genom kyrkoavgift eller insamling i samband med gudstjänst genom kollekt. Men även genom aktivt arbete som den årliga julmarknaden eller uthyrning av lokalerna.

Vill du ge en gåva?

Tallåskyrkan (Brunskogs missionsförsamling) tar gärna emot gåvor till sin verksamhet. Det finns flera olika möjligheter att ge till församlingen. Bland nedanstående alternativ kan du välja det som passar bäst för dig.

Kollekt 

Det mest traditionella sättet att ge en gåva till en kyrkas verksamhet är ju genom kollekt i samband med en gudstjänst, alltså en kontant gåva. På detta sätt kan du naturligtvis alltid ge en gåva när du befinner dig på någon av våra gudstjänster i Tallåskyrkan.

Swish

I och med att kontanter i plånboken blir mer och mer ovanligt finns även en möjlighet att använda sig av vår swish. Om du har swish kan du använda vårt swishnummer:123 311 75 04

Plus- eller bankgiro

Självklart kan du även använda dig av en bankgiroinbetalning. Vårt bankgironummer är 5599-4172.

Automatisk överföring

Om du på ett smidigt sätt vill ge en regelbunden gåva till församlingen kan automatisk överföring vara ett alternativ. Kontakta gärna ?????? för mer information.

Kyrkoavgift

Ett annat bra sätt att bidra regelbundet till kyrkans verksamhet är att ansluta sig till kyrkoavgiftssystemet. Vårt församlingsnummer är 3713
Här kan du få mer information om Kyrkoavgiften.
Du kan också när det gäller detta få information av kassören.

Equmenia Edane – Gåvor till barn och ungdomsarbetet:
Bankgiro 5070-3255

Rikta din kyrkoavgift till Tallåskyrkan Edane

Vi rekommenderar även regelbundet givande genom kyrkoavgiften. Genom att rikta kyrkoavgiften till Tallåskyrkan Edane ger du oss ett regelbundet och långsiktigt stöd.

http://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/kyrkoavgiften/