Välkommen till oss

Tallåskyrkans församling i Brunskog
Kyrksvängen 10
671 70 Edane

Andra du kan vilja nå

Detta är bara några av alla frivilliga krafter!

Karin Olsson
Ansvarig för Lokalbokning
0730-92 00 41

Elisabet Johansson
Ordförande i församlingen
070-673 47 97

Ewy Lingvall
Ansvarig för Kondoleanser
070

Eva Lingvall
Ordförande i Equmenia
Eva Lingvall

Lars Nytomt
Vice församlingsföreståndare

Det mesta i Tallåskyrkan görs med ideella krafter, detta är bara några av dem.
Vill du finnas med på något sätt får du gärna kontakta ordföranden eller någon annan i Tallåskyrkan!