Gudstjänsten utgör en central mötesplats i Tallåskyrkan. Gudstjänsten är öppen för alla. Det betyder att det inte är en samling enbart för medlemmar eller människor med särskilda kvalifikationer utan att alla som vill vara med är välkomna.

Gudstjänster och andakter brukar vara personliga i sitt tilltal och har en inbjudande atmosfär. Här delas frågor om livet och den kristna tron. Vi sjunger psalmer och lovsånger, deltar i böner, sång, musik och nattvard. Vi vill vara en hela livets kyrka. Därför vill vi att gudstjänsten ska beröra teman i livets olika perioder.

Vi firar gudstjänst varje söndag och vid livet olika högtider så som barnvälsignelse, dop, konfirmation, bröllop och begravning. Mångfalden återspeglar sig i Guds rike som en gränslös gemenskap. Ett befrielsens möte från instängdhet och rädsla till öppenhet och frimodighet.

Gudstjänsten är församlingslivets centrum där vår tro blir synlig och tydlig för omvärlden. Gudstjänsten är ett möte med Gud, den helige.

Gudstjänsten är även ett möte mellan människor, som samlas kring Jesus Kristus. Här återspeglas livets rytm i tacksägelse, omsorg och i förbön från livets början genom vägval, i glädje och i sorg, till dess slut.

På söndagar klockan 10.00 är det gudstjänst i Tallåskyrkan. Hela familjen ska kunna besöka Tallåskyrkans gudstjänster. Därför erbjuder vi alla barn att delta i Söndagstimmen som sker parallellt med gudstjänsten. Just nu har vi möjlighet att erbjuda en söndagsskolklasser för att alla barn ska få den undervisning de behöver.

Efter gudstjänsten finns det möjlighet att stanna kvar och fika.

Välkommen att vara med och fira gudstjänst i Tallåskyrkan.