Bibelsamtal av romarbrevet

Varannan tisdag kl 10.00

Varannan tisdag samlas vi till samtal kring romarbrevet. Det blir spännande och lärorika samtal kring borden, ett riktigt äventyr. Paulus är inte alltid lätt att förstå men med gemensamma krafter och någon kommentar så lyckas vi bli mer visa och får en större bild på hur det hänger ihop

Du är välkommen att vara med!